"شلوار کتان"

کیفیت بسیار بالای پارچه با دوختی تمیز