پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت: به پرداخت ملت

نام پذیرنده: دایابرگ

شماره حساب: 5214996620

شماره کارت : 1473 - 4791 - 3379 - 6104

ایمیل : pay@dayabarg.com

آدرس وب سایت : http://dayabarg.com