نحوه پرداخت در محل

دایابرگ در راستای مشتری مداری و رفاه حال و آسایش مشتریان چندین روش جهت پرداخت آسان سفارش ها فراهم نموده که یکی از این روش ها پرداخت وجه نقد در محل می باشد، در حال حاضر این گزینه فقط در تهران میسر می باشد و بزودی برای سراسر ایران این روش همگانی خواهد شد.